top of page

Izolacija DNK iz biljnih materija

Dana, 08.12.2022. godine održan je ugledni čas iz biologije na temu "Izolacija DNK iz biljnih materijala". Aktivnosti na uglednom času biologije su osmišljene tako da uključe učenike odjeljenja III-8 u aktivnost. Profesorica je osmislila čas zajedno sa učenicima tako što im je zadala da sami istraže i pronađu teme vezane za sadržaje koje obrađuju na času, urade panoe, i pripreme nastavna sredstva. Čas je optimalno podijeljen i na kreativan način osmišljen da razvija misaonu aktivnost kod učenika. Profesorica je izvršila saznajnu, kognitivnu pripremu za čas uvodeći učenike u obradu nove nastavne jedinice. Kako ona navodi, odjeljenje svakog časa ima inovativne ideje i kompetentni su u onome što rade. Na osnovu evaluacije časa, pedagoška služba je ocijenila čas kao uspješan i priložila pohvale njegovom organizatoru.

b7a3015a-31b8-4238-a383-e49110d4dd91_edited.jpg
5b59603e-b1b2-44c7-b504-2334812bcd4f.jpg

Urednici: Samed Suljić,

                  Halid Hanuša,

                  Abdurahman Karišik

bottom of page