top of page

OPŠTI SMER

Oni koji još nisu doneli odluku o svom budućem profesionalnom i stručnom opredeljenju, a sebe vide u širokom pojasu intelektualnih mogućnosti i sigurni su da žele i više i dalje, najbolje je da upišu opšti tip gimnazije. Značaj koji se posvećuje, sadržina koja se proučava, i širina znanja koja je obuhvaćena iz svih najznačajnijih nauka zastupljenih u gimnaziji, ne mogu se porediti sa znanjima dobijenim u bilo kojoj drugoj školi. Najjednstavnije rečeno, opšti tip gimnazije vam pruža mogućnost da po njegovom završetku budete pripremljeni za izazove studiranja koje pruža fakultet bilo kojeg profila.

Ravnomernom zastupljenošću, kako prirodnih i društvenih nauka, tako i matematike i tri jezika, opšti tip gimnazije čini učenika osposobljenim za svaki oblik studiranja i daljeg napredovanja, uz dobro osnovu stečenu opštim obrazovanjem koje je uvek od velike koristi za svaki oblik intelektualne nadgradnje.

bottom of page