top of page

"Od zrna do pogače"

Ugledni čas iz geografije održala je profesorica Vesna Nikolić sa učenicima III-4.

Ovaj čas je nosio naziv ,,Od zrna do pogače”, a tema je bila zemljoradnja. Koncept i ideja koju su učenici realizovali bila je popodnevna emisija. Imali su: voditelje, rubriku šta za ručak, stručanjake za poljoprivredu, sponzore, ukljucčnje sa voćnjaka i kviz za ostale učenike. Na ovom ugledom času ne samo da smo mogli steći znanje o poljoprivredi na jako zanimljiv i do tog dana neviđen način, već smo mogli saznati da je to odjeljenje sa puno, prije svega, dobre djece, koja su uvijek spremna za rad. Među njima uvijek vlada harmonija i pozitivna energija i da se najviše mogu pohvaliti jako talentovanim učenima. Pa ćemo vam citirati šta je voditeljka rekla na samom kraju emisije: ,,Prije svega danas smo ovde da vam pokažemo koliko smo mi zapravo složno odjeljenje, međutim mi imamo i puno talentovane djece koji su biseri našeg odjeljenja.” Sa ovog uglednog časa su svi izašli nasmijani i zadovoljni onime što su vidjeli, a to je ono čemu teže ne samo učenici III-4 već i cijela naša škola.

f689e729-9182-49a9-a08c-c07db3472943.jpg
39ff693c-918d-4b0f-bd4c-b2755cf00ffa.jpg
bottom of page