top of page

IZVEŠTAJ SA UGLEDNOG ČASA  MUZIČKE KULTURE,  ODRŽAN 26.12.2018.GODINE U KABINETU BROJ 2, DRUGI ČAS DRUGE SMENE

(14:35h – 15:20h), ODELJENJE  I 11.

  По предвиђеном плану угледних часова на нивоу Стручног већа који је достављен ПП служби 20.12.2018.године на маилу, угледни час из предмета МУЗИЧКА КУЛТУРА за прво полугодиште школске 2018/2019. је одржан у тачном планираном термину. 

   Наставна јединица угледног часа: КЛАСИЦИЗАМ – БЕЧКИ КЛАСИЧАРИ, утврђивање.

   У активностима за реализацију часа учествовали су ученици ИТ одељења I 11, гостујући ученици –сарадници у ваннаставним активностима – Мерјем Црнишанин III3, соло-певач и добитник многих награда у тој категорији, Мерјем Плунцевић III9, члан бенда- виолина, Мина Дурановић I10, дуо – гитара и Емина Беловођанин I10 и Есма Крвавац III3 , ученици са одличним успехом и примерним понашањем које сам изабрала да буду део ове изузетне позитивне и радне атмосфере. Присутне колеге су употпуниле час својим питањима и коментарима и олакшале ученицима - презентаторима реализацију часа.

   Час сам  испланирала  на иновативан  начин у погледу садржаја, метода и комуникације са ученицима. Основна идеја којом сам се руководила  током планирања часа била је коришћење савремених наставних метода у настави и практична примена стечених знања ученика. Ученици су учествовали у планирању и реализацији  презентације, одабиру дела, креативним идејама како да представе композиторе и на тај начин смерно и прецизно представе бечке класичаре на њима својствен начин. По тачним упутствима која сам им представила за израду презентације о бечким класичарима, својим оригиналним претстављањем су употпунили  угледни час. Сарадња презентатора је била одлична као и све три групе које су функционисале са заједничким циљем да нам представе значај епохе КЛАСИЦИЗМА И БЕЧКИХ КЛАСИЧАРА кроз историју па све до данас.

   У уводном делу часа сам присутне ученике и колеге упознала са наставном темом и типом часа и поступно објаснила „левак“ сонатно-симфонијског циклуса који је представљен на табли испод наслова. Питања су усмерена ученицима I11 одељења који су учествовали у утврђивању наставне јединице.

  У главном  делу часа ученици, подељени у три групе су нам презентацијом на ТВ-у представили бечке класичаре, њихова дела и занимљивости из живота ова три великана;

Прва група – бела екипа – Јозеф Хајдн (живот и дела) – 6 слајдова – Мерјем Плунцевић, виолина

Друга група – црвена група – Волфганг Амадеус Моцарт (живот и дела) – 7 слајдова –Имран Хазировић, клавир

Трећа група – плава екипа – Лудвиг ван Бетовен (живот и дела) – 6 слајдова – Зијад Мекић, диригент

   Завршни део часа је био испуњен занимљивим освртом колега и гостујућих ученика на њима својствен начин а на питања смо ученици и ја дали детаљне одговоре, потпуно неочекивано да смо били одушевљени учешћем свих присутних у закључку угледног часа.

    Циљ наставног часа је благовремено истакнут. Дидактички материјали, мултимедијални материјали, лаптоп и звучници, инструменти - виолина и клавир су ефикасно искоришћени. Увођењем иновативних наставних средстава прилагођен је садржај индивидуалним карактеристикама ученика, подстакла се мотивацијa ученика. стварала се сарадничка атмосфера. На часу се јасно уочавала корелација са  наставним предметима: ликовном културом, информатиком, историјом, страним језицима, изборним предметима. Временска артикулација часа је испоштована. Кроз хоризонталну и вертикалну  повезаност градива из различитих предмета, а све  кроз активан рад ученика и интеракцију наставник – ученик и ученик-ученик,  повезана су  претходна знања и искустава са тематском јединицом. Активност ученика је била на високом нивоу сa  заступљеним  индивидуалним и групним облицима рада.ПРИПРЕМА ЗА ЧАС

bottom of page