Nemački jezik

Tahvila
Alivodić
Amina
Gicić
Emina Šehović
Meliha
Rebronja