1. u košarci!

Muška i ženska ekipa je osvojila je 1. mesto u košarci!