Anketa o izbornim programima

  1. Učenici prvog razreda biraju 2 izborna predmeta od ponuđenih sa list.

  2. Učenici trećeg razreda biraju 2 predmeta sa liste. Predmete koje izaberu pohađaće i u četvrtom razredu.


Molimo vas da pošaljite izabrane izborne predmete sa vašim podacima (ime,prezime i odeljenje) na sledeći e-mail: izborni.gimnazijanp@gmail.com.

U prilogu imate liste sa izbornim programima.


PRILOG

1.Za prvi razred: