Interkulturalnim učenjem ka većoj toleranciji među mladima

U utorak, 8. marta 2022. godine za učenike/ce Gimnazije u Novom Pazaru organizovana je radionica pod nazivom "Interkulturalnim učenjem ka većoj toleranciji među mladima".

Radionica je organizovana sa ciljem upoznavanja mladih sa značenjem i značajem ljudskih prava, borbe protiv diskriminacije osetljivih grupa u društvu i unapređenja tolerancije među mladima u lokalnoj zajednici.

Tokom radionice učenici/ce su imali priliku da kroz interaktivnu diskusiju i praktične vežbe iznesu svoje stavove i mišljenja o trenutnom stanju ljudskih prava i nivou tolerancije u svom okruženju u lokalnoj zajednici.

Radionici je prisustvovalo ukupno 28 učenika/ca.

Organizator radionice je NVO Akademska inicijativa "Forum 10" u saradnji sa Gimnazijom u Novom Pazaru.

Radionica je organizovana kao sastavni deo projekta „Interkulturalna učionica - o anticiganizmu, segregaciji i stereotipima“ koji NVO Akademska inicijativa „Forum 10“ realizuje uz podršku Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog.