Interkulturalnim učenjem ka većoj toleranciji među mladima

U utorak, 8. marta 2022. godine za učenike/ce Gimnazije u Novom Pazaru organizovana je radionica pod nazivom "Interkulturalnim učenjem ka većoj toleranciji među mladima".