Konsultacije sa profesorima

Roditelji mogu putem maila konsultacijegimnazija@gmail.com postaviti pitanje za odredjeni predmet ili profesora. Na pitanje ćemou najkraćem rokju odgovoriti.


RASPORED KONSULTACIJA SA RODITELJIMA
.doc
Download DOC • 21KB