OBAVEŠTENJE O PRIJAVI UČENIKA SA POSEBNIM SPOSOBNOSTIMA ZA RAČUNARSTVO I INFORMATIKU

Prijave za smer za učenike sa posebnim sposonostima za računarstvo i informatiku traju od 4.04.-08.04. Možete se prijaviti online preko sledećeg linka:

https://mojasrednjaskola.gov.rs/EducationalProfileEntranceExamDefinitions/Details/12

(U opciji :Škole u kojima se polaže)