Obaveštenje pilotiranja državne mature


DAN I DATUM

VREME

ISPIT

​UTORAK, 5.42022.god.

od 12:00-15:00

Srpski jezik i književnost Bosanski jezik i književnost

SREDA, 6.4.2022god.

od 12:00-15:00

Matematika

ČETVRTAK, 7.4.2022.god.

od 12:00-15:00

Opšteobrazovni nastavni predmeti