Obaveštenje za prijavu i polaganje prijemnog za IT smer