Obaveštenje za učenike i roditelje vezano za upis u srednju školu

  1. Da imaju mogućnost prijave učenieka u srednju školu prko Portala eUprva i da, u tom slučaju, ne moraju da dolaze u školu.

  2. Da imaju mogućnost prijave učenieka u srednju školu prko Portala eUprva i da, u tom slučaju, ne moraju da doladze u školu.kument u papirnom obliku (izvode, potvrde o prebivalištu i lekarsko i sl.).