Obaveštenje za učenike i roditelje vezano za upis u srednju školu

  1. Da imaju mogućnost prijave učenieka u srednju školu prko Portala eUprva i da, u tom slučaju, ne moraju da dolaze u školu.

  2. Da imaju mogućnost prijave učenieka u srednju školu prko Portala eUprva i da, u tom slučaju, ne moraju da doladze u školu.kument u papirnom obliku (izvode, potvrde o prebivalištu i lekarsko i sl.).

106 views0 comments

Recent Posts

See All

Konsultacije sa profesorima

Roditelji mogu putem maila konsultacijegimnazija@gmail.com postaviti pitanje za odredjeni predmet ili profesora. Na pitanje ćemou najkraćem rokju odgovoriti.