Polaganje za IT smer: 09.05. od 10-12h

Prijemni ispit za učenike sa posebnim sposbnostima za računarstvo i informatiku,matematika, polagaće se u Gimnaziji Novi Pazar , datuma >09.05. od 10-12h.


1617810551485330
.docx
Download DOCX • 459KB