Prijava za pripremnu nastavu koja se organizuje za polaganje prijemnog ispita za IT odeljenje