Dobri rezultati na okružnom takmičenju u košarci

Prvo mesto na okružnom takmičenju u košarci,muška ekipa.Drugo mesto ženska ekipa.Čestitamo!