top of page

Reporaža na temu "Zaštita šuma"

Updated: Feb 10, 2023

Projekat u okviru domaćeg zadatka koje je obrađivalo odjeljenje III-8, u svojoj suštini nije imao nekoliko ispisanih rečenica, već značajan multimedijalni sadržaj, koji će biti od velike koristi za podizanje nivoa svijesti građana. O "šumama" ima mnogo toga da se kaže, one su glavni uzrok prerađenog kiseonika u atmosferi, to jest da su izvor života. Drveće predstavlja pluća naše planete. Jedno razvijeno drvo bora ili nekog drugog sličnog drveta ima površinu listova koja može da pokrije od 40 do preko 120 ari zemljišta kiseonikom, zavisno od vrste drveta. Drveće doslovno udiše ugljen-dioksid kroz tu svoju veliku površinu listova, nakon što ga mi izdahnemo kao biološki otpad, i izdiše kiseonik kao svoj biološki otpad. Bez drveća, naša atmosfera bi postala otrovna za nas. Zaštita šuma se oslanja na dva procesa: proces čuvanja drveća od bespravne sječe i pošumljavanje novih prostora.

U toku razgovora sa šefom kabineta uprave šuma u Novome Pazaru, Saitović Mersadom, došli su do raznih podataka i planiranih aktivnosti za osnivanje novih šumskih oblasti. Odjeljenje III-8 je odlučilo da bude dio akcije, te kao odgovornim učenicima novopazarske Gimnazije biće ustupljenjo pravo imenovanja prostora koji će pošumiti.

Naposljetku došli smo do zajedničkog zaključka koji glasi:

"STOP UNIŠTAVANJU ŠUMA, HOĆEMO ZDRAV NOVI PAZAR!".


Učesnici:

predmetni profesor, Dženisa Saitović Misirlić

profesor biologije, Jelena Kaličanin

direktor "Uprave šuma", Mirsad Saitović

Samed Suljić III-8

Abdurahman Karišik III-8

Osman Halitović III-8

Mediha Hadžijašarević III-8

Adna Redžović III-8

Sumeja Suvodolac III-5

108 views0 comments

Recent Posts

See All

Пријавa за пријемни испит

Поштовани, У складу са Календаром активности за спровођење завршног испита, пријемног испита и уписа ученика у средњу школу за школску 2024/2025. годину, у периоду од 15. до 22. априла ће се вршити п

Opmerkingen


bottom of page