top of page

Sportska postignuća

Gimnazijalci su osvojili prva mesta u različitim sportskim disciplinama. Muška ekipa,kategorija odbojka, osvojila prvo mesto.


Ženska ekipa,kategorija odbojka, takodje prvo mesto.

Na školskom takmičenju u plivanju naši djaci su na najbolji način prezentovali školu.

42 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page