IMG_2924
Datoteka_000 (3)
Datoteka_000 (6)
Datoteka_000 (2)_edited
Datoteka_000_edited
Datoteka_000 (4)
Datoteka_000 (1)_edited
Naša priča

Danas, Gimnazija u Novom Pazaru ima 1161 učenika, 80 nastavnika, pedagoško-psihološku, pravnu i službu za računovodstvene poslove. U našoj školi rade odeljenja prirodno-matematičkog, društveno-jezičkog, opšteg i jedno odeljenje informatičkog smera (ogled).

Naš cilj

Cilj obrazovno-vaspitnog procesa je da razvija intelektualne kapacitete i znanja učenika i da stručno osposobi učenike i pirpremi ih za dalje usavršavanje kroz rad, kao i za dalje školovanje u skladu sa načelima doživotnog učenja. Globalni cilje je podizanje nivoa kvaliteta nastave, stučno usavršavanje nastavnika, inoviranje nastavnih programa.

Naš zadatak

Osnovni zadatak Gimnazije u narednom periodu biće, pored ispunjavanje planova i programa obrazovno-vaspitnog rada, zadržavanje uticaja na kulturno-prosvetni nivo Grada.kola je organizator, suorganizator i nezaobilazni pratilac svih kulturnih dešavanja na teritoriji Grada Novog Pazara. 

 
 
Reč direktora

"Biti na čelu ustanove sa tradicijom dužom od jednog veka je velika čast. Biti prvi među jednakima u ovoj velikoj porodici sa preko hiljadu i dvesta učenika i sto dvadeset radnika je velika obaveza. Učestvovati u stasavanju i intelektualnom sazrevanju naših dragih učenika je zadovoljstvo."

 
 
Kontaktirajte nas

"Nama su potrebni ljudi koji daju povratnu informaciju. Tako funkcionišemo."

-Bill Gates, Microsoft

Uspešno poslata poruka!

+381 20 331 470

ul. Vuka Karadžića br. 7

Novi Pazar 36300