top of page
Datoteka_000 (3)
Datoteka_000 (6)
Datoteka_000 (2)_edited
Datoteka_000_edited
Datoteka_000 (4)
Datoteka_000 (1)_edited
Naša priča

Danas, Gimnazija u Novom Pazaru ima 1292 učenika, 114 nastavnika, pedagoško-psihološku, pravnu i službu za računovodstvene poslove. U našoj školi rade 46 odeljenja i to u pet smerova, prirodno-matematičkog, društveno-jezičkog, sportskog, opšeg i jedno odeljenje informatičkog smera.

Naš cilj

Cilj obrazovno-vaspitnog procesa je da razvija intelektualne kapacitete i znanja učenika i da stručno osposobi učenike i pirpremi ih za dalje usavršavanje kroz rad, kao i za dalje školovanje u skladu sa načelima doživotnog učenja. Globalni cilj je podizanje nivoa kvaliteta nastave, stučno usavršavanje nastavnika, inoviranje nastavnih programa.

Naš zadatak

Osnovni zadatak Gimnazije u narednom periodu biće, pored ispunjavanje planova i programa obrazovno-vaspitnog rada, zadržavanje uticaja na kulturno-prosvetni nivo grada. Škola je organizator, suorganizator i nezaobilazni pratilac svih kulturnih dješavanja na teritoriji grada Novog Pazara. 

Who are we
cdc4f68a-1225-4c8f-a59e-ede68720912c_edited.jpg

Reč direktora

"Savremenim konceptom nastave koja se zasniva na saradničkom odnosu đaka i profesora, Gimnaziju odlikuje kreativni, akademski i podsticajni ambijent, čime se osigurava razvoj profesionalnih i ličnih veština. Ovim, Gimnazija svojim svršenim maturantima otvara vrata prema svim fakultetima i daljem usavršavanju –
profesionalno, intelektualno i lično."

Testimonials
Request demo
Kontaktirajte nas

"Nama su potrebni ljudi koji daju povratnu informaciju. Tako funkcionišemo."

-Bill Gates, Microsoft

Uspešno poslata poruka!

+381 20 331 470

ul. Vuka Karadžića br. 7

Novi Pazar 36300

bottom of page