top of page

Osnovni zadatak Gimnazije u narednom periodu biće, pored ispunjavanje planova i programa obrazovno-vaspitnog rada, zadržavanje uticaja na kulturno-prosvetni nivo grada. Škola je organizator, suorganizator i nezaobilazni pratilac svih kulturnih dješavanja na teritoriji Grada Novog Pazara. Škola ima namjeru da pažnju posvijeti opremanju specijalizovanih učionica i poboljšanju rada u opštem smislu. Potreba za osavremenjivanjem nastave uslovljava permanentnu nabavku novih nastavnih sredstava, ali trenutna finansijska situacija to u mnogome otežava. Osnovni problem trenutno i nadalje će biti prostor. Rešavanje tog problema zahtevaće učešće šire društvene zajednice.

Dva osnovna problema koja utiču na razvoj Škole su, dotrajalost školske zgrade i troškovi održavanja iste.

Osnovni prioriteti razvoja škole, misija i vizija Škole izloženi su u Školskom razvojnom planu za 2013-2018. godinu.

Razvojni prioriteti su definisani kroz sedam ključnik oblasti vrednovanja:

  1. Školski program i Godišnji plan rada,

  2. Nastava i učenje,

  3. Postignuća učenika,

  4. Podrška učenicima,

  5. Etos,

  6. Resursi – Stručno usavršavanje,

  7. Rukovođenje, organizacija i obezbeđivanje kvaliteta.

Akcije i aktivnosti iz Razvojnog plana izvodiće se u svakoj školskoj godini do 2023. Razvojni plan u značajnoj mjeri implementiraće projekte vezane za razvoj i osavremenjivanje nastave.

WhatsApp Image 2023-02-08 at 14.09.45
WhatsApp Image 2023-02-08 at 14.09.45 (1)
WhatsApp Image 2023-02-08 at 14.09.44 (1)
bottom of page