NASTAVNI

KADAR

"Gimnazija je davala, daje i davaće najbolje kadrove našem gradu, regionu i državi uopšte. Želja svih nas je da u narednom periodu svi oni koji osećaju da mogu dati svoj doprinos budu punopravni članovi naše velike i uspešne porodice."

-Direktor škole

Gimnazija je davala, daje i davaće najbolje kadrove našem gradu, regionu i državi uopšte. Želja svih nas je da u narednom periodu svi oni koji osećaju da mogu dati svoj doprinos budu punopravni članovi naše velike i uspešne porodice.Gimnazija je davala, daje i davaće najbolje kadrove našem gradu, regionu i državi uopšte. Želja svih nas je da u narednom periodu svi oni koji osećaju da mogu dati svoj doprinos budu punopravni članovi naše velike i uspešne porodice.

  • Facebook - White Circle
  • LinkedIn - White Circle
  • Twitter - White Circle