top of page

Kutak za roditelje

Cilj priručnika za roditelje “Razgovarajte o drogama sa Vašim adolescentom“ je da doprinese širenju informacija o zdravim stilovima života i načinima sprečavanja širenja bolesti zavisnosti. Namenjena je boljem informisanju roditelja o drogama i sadrži predloge kako razgovarati sa adolescentima o opasnostima zloupotrebe psihoaktivnih supstanci.

Priručnik za roditelje je nastao u okviru projekta „Implementacija nacionalne strategije protiv zloupotreba droga“, koji finansira i podržava Evropska unija, a u skladu je sa Nacionalnom strategijom o drogama, usvojenom 2009. godine. Tim za prevenciju zloupotrebe psihoaktivnih supstanci Gimnazije u Novom Pazaru, pored preventivnih aktivnosti u radu sa učenicima, akcionim planom ŠRP za školsku 2016/17. godinu predvideo je i uključivanje roditelja u aktivnosti prevencije, tako da Priručnik Ministarstva zdravlja Republike Srbije i Instituta za javno zdravlje Srbije „Milan Jovanović Batut“ može da doprinese zajedničkim preventivnim aktivnostima škole i roditelja.

Ujedinjeni protiv droge – spot Ministarstva zdravlja i Instituta za javno zdravlje Srbije „Milan Jovanović Batut“ namenjen roditeljima:

bottom of page