top of page
WhatsApp Image 2019-05-07 at 23.57.50
WhatsApp Image 2019-05-07 at 23.56.02
WhatsApp Image 2019-05-07 at 23.56
WhatsApp Image 2019-05-07 at 23.56.01
WhatsApp Image 2019-05-07 at 23.56.00
WhatsApp Image 2019-05-07 at 23.56

UGLEDNI ČAS LATINSKOG JEZIKA


Ugledni čas latinskog jezika nastavnice Aznaide Feti održan je dana 07.05.2019 .godine kao prvi čas u
drugoj smeni u odeljenju I-3. Nastavna jedinica koja je rađena na uglednom času je PASIV I PASIVNI
PREZENT-utvrđivanje.


Aktivnosti na uglednom času LATINSKOG JEZIKA su osmišljene tako da su svi učenici bili uključeni u rad
na času, pokazali maksimalnu aktivnost i saradnju sa nastavnikom. Nastavnica je osmislila čas zajedno sa
učenicima tako što im je zadala tri zadatka u vidu: ASOCIJACIJE, UKRŠTENICE I PREBACIVANJE PASIVNE U
AKTIVNU REČENICU I OBRNUTO.


Potrebno je bilo da učenici otkriju rešenja u poljima asocijacije kao i konačno rešenje, odnosno da daju
odgovore u poljima ukrštenice gde će rezultat takođe pokazati konačno rešenje. Kod prebacivanja
rečenica iz aktivne u pasivnu nastavnica je osmislila čas tako što su učenici nepravilno poređane reči u
datoj rečenici trebali da poređaju pravilnim redosledom, kako nalažu pravila pasiva.
Na uglednom času asistent je bila sručna nastavnica Nuvara Agović, koja je tokom časa pomagala u
rešavanju zadataka , podeli materijala prisutnim kolegama kao njeno angažovanje i saradnja sa
učenicima u davanju tačnih odgovora na postavljena pitanja.
Ugledni čas latinskog jezika je protekao u dobroj i radnoj atmosferi gde su pored učenika, predmetnog
nastavnika i asistenta prisustvovali: Sead Bojadzić-pomoćnik direktora, Nezrina Nicević-psiholog, Tahvila
Alivodic-prof.nemačkog jezika i Esad Rebronja-prof.matematike.
Cilj časa je u potpunosti ispunio zahteve uglednog časa, ocena je učenika i prisutnih profesora.

bottom of page