top of page

Naša škola zajedno sa centrom NIT učestvuje u projektu IT za sve, u saradnji sa gradskom upravom NP

Updated: May 9

Projekat je započeo u oktobru 2022. godine, a 27. decembra je završen prvi ciklus obuke koji je organizovan za 45 učenika osmog razreda iz tri osnovne škole. Realizovali su ga vršnjački edukatori iz centra NIT, koji su takođe učenici IV razreda naše škole. To su: Aiša Nicević (opšti smer), Jana Jolović (IT smer), Ajša Beširović (IT smer). Deca su imala priliku da ovladaju osnovnim veštinama programiranja u programskom jeziku PYTHON. Projekat "IT za sve" ima za cilj da na vreme prepozna mlade koji imaju sklonost ka IT industriji, a obuhvata popularizaciju IT tehnologija, pre svega softverskog razvoja i UX/UI dizajna, među učenicima osnovnih i srednjih škola. Grad Novi Pazar je prepoznao potrebu za dodatnim obrazovanjem u području informacionih tehnologija, pa je pomogao u realizaciji projekta koji je omogućio učenicima da savladaju tehnike programiranja. Druga generacija učenika osnovnih škola uspešno pohađa obuku RISC NI.https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02ubNuyBAoMoNJ4wKegr8YcYCLeVnvF9dfLqgg21J9SQFruF6JzdVoGFEGsrD2k8Fsl&id=100047027063767&mibextid=Nif5oz

68 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page