Održana tribina o adolescenciji “Proživiš ili preživiš- jedno slovo, a u njemu celi život”