Sveti Sava


Свети Сава
.ppt
PPT • 2.24MB

23 views0 comments

Recent Posts

See All

Polaganje za IT smer: 09.05. od 10-12h

Prijemni ispit za učenike sa posebnim sposbnostima za računarstvo i informatiku,matematika, polagaće se u Gimnaziji Novi Pazar , datuma >09.05. od 10-12h.