top of page

Vrijedni učenici naslikali su mural na zidu unutrašnjeg dijela naše škole


Mural na zidu sa floralnom ornamentikom naslikale su učenice:

Lamija Ljajić III-3

Dina Fetahović III-7

Milica Milenković III-6

Anesa Ibrahimović II-6

Belma Zekić III-7

29 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page