top of page

Угледни час српског језика и књижевности наставнице Сање Радовановић одржана је дана 16.01.2019.год као други час у другој смени.где је обрађена наставна јединица  БОРИСАВ СТАНКОВИЋ“НЕЧИСТА КРВ“.

 О брађене су следеће наставне теме:

„МОДЕРНА У СРПСКОЈ КЊИЖЕВНОСТИ“

„ЖИВОТ И ДЕЛО БОРИСАВА СТАНКОВИЋА“

„РОМАН НЕЧИСТА КРВ“

„КОМПОЗИЦИЈЕ РОМАНА“

„ПСИХОЛОШКА АНАЛИЗА ЛИКОВА РОМАНА“

„ДРАМСКИ РЕПОРТОАР“

 

   Активности на Угледном часу СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ  су осмишљени тако да укључе  ученике одељења III-2 у активност. Наставница је осмислила час  заједно са ученицима, тако што им је задала да сами истраже, пронађу теме везане за садржаје које обрађују на часу, ураде прилоге, паное, припреме очигледна наставна средства.Унапред је предвиђена сва активност ученика на часу. Час је оптимално подељен и на креативан начин осмишљен да развија мисаону активност  код ученика.Наставница је извршила сазнајну, когнитивну припрему ученика за час уводећи ученике у обраду нове наставне јединице. Наставница је осмислила час тако да ученике уведе у дубљу анализу дела ,,Борисава  Станковића, кроз припремљену презентацију, тако и кроз питања, аргументе, користећи коментаре ученика.Увела је све присутне у психолошки моменат овог дела кроз припремљени драмски комад , оживела је на тренутак место и време дешавања радње.“Планирано је да час тече у интеракцији ученика, где они воде ток часа подељени по улогама). У обради дела наставница се користила методом усменог излагања, објашњавања, разговора, дискусије, демонстрације,анализе,упоређивања, игровну методу и истраживачку методу. Предвиђено је да на часу  поред педагога, присуствују и стручни наставници из већа страних језика,као и наставници из других области  и остали заинтересовани.

                           

На угледном часу српског језика и књижевности присуствовали су:

Алмаса Фетаховић-педагог,Незрина Ницевић-психолог,Мирсада Халиловић,Амела Хајровић,Белмина Факовић,Елвис Коничанин, Илхана Нишић,Азнаида Фети,Мелина Сагдати,Азра Османлић, Мелида Реброња, Амра Салиховић,Рифат Бихорац, Алма Каришик, Нермин Дражанин, директор.